هاست اروپا

هاست اروپا شروع 1گیگ

Starting from   54,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 1024
3% Complete

ترافيک (مگابایت) 20480
3% Complete

تعداد ديتابيس 1
8% Complete

تعداد ايميل 10
8% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا شروع 1.5گیگ

Starting from   77,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 1536
5% Complete

ترافيک (مگابایت) 30720
5% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 15
12% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا شروع 2گیگ

Starting from   108,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 2048
6% Complete

ترافيک (مگابایت) 40960
6% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 20
16% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا شخصی

Starting from   154,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 3072
10% Complete

ترافيک (مگابایت) 61440
10% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 20
16% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا تجاری

Starting from   310,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 9216
30% Complete

ترافيک (مگابایت) 184320
30% Complete

تعداد ديتابيس 6
50% Complete

تعداد ايميل 60
50% Complete

تعداد سايت مجزا 3
20% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا حرفه‌ای 20گیگ

Starting from   560,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 20480
66% Complete

ترافيک (مگابایت) 409600
66% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت مجزا 10
66% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا حرفه‌ای

Starting from   768,000 تومان
年繳

فضاي وب (مگابایت) 30720
100% Complete

ترافيک (مگابایت) 614400
100% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت مجزا 15
100% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete