ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
اعداد روی حالت کیبرد انگلیسی وارد شوند
مرور پسوندها با دسته بندی

قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.com
139,700 تومان
1 سال
139,700 تومان
1 سال
139,700 تومان
1 سال
.net
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
.org
212,300 تومان
1 سال
212,300 تومان
1 سال
212,300 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.biz
190,300 تومان
1 سال
190,300 تومان
1 سال
190,300 تومان
1 سال
.info
212,300 تومان
1 سال
212,300 تومان
1 سال
212,300 تومان
1 سال
.us
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.in
225,500 تومان
1 سال
225,500 تومان
1 سال
225,500 تومان
1 سال
.co
517,000 تومان
1 سال
517,000 تومان
1 سال
517,000 تومان
1 سال
.asia
338,800 تومان
1 سال
338,800 تومان
1 سال
338,800 تومان
1 سال
.xyz
225,500 تومان
1 سال
225,500 تومان
1 سال
225,500 تومان
1 سال

لطفاً یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains