مرکز آموزش


اعضا > مرکز آموزش > دامنه .::. domain > انتقال/تمدید دامنه آی آر به پانل کول هاست

انتقال/تمدید دامنه آی آر به پانل کول هاست

برای اینکه دامنه های با پسوند ir را به پانل پول هاست منتقل کنید و یا عملیات تمدید را انجام دهید حتماً باید رابط مالی و رابط فنی دامنه مورد نظرتان را روی fa482-irnic تنظیم نمایید.

در همین زمینه