جستجوگر دامنه

در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...


برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

Verify Image

قیمت دامنه


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.com 1 67,650 تومان 67,650 تومان 67,650 تومان
.net 1 76,400 تومان 76,400 تومان 76,400 تومان
.org 1 79,700 تومان 79,700 تومان 79,700 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.ac.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.biz 1 87,400 تومان 87,400 تومان 87,400 تومان
.info 1 83,000 تومان 83,000 تومان 83,000 تومان
.us 1 65,400 تومان 65,400 تومان 65,400 تومان
.in 1 72,000 تومان 72,000 تومان 72,000 تومان
.co 1 197,400 تومان 197,400 تومان 197,400 تومان
.asia 1 98,400 تومان 98,400 تومان 98,400 تومان
.xyz 1 98,400 تومان 98,400 تومان 98,400 تومان