جستجوگر دامنه

در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...


برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

Verify Image

قیمت دامنه


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.com 1 148,500 تومان 148,500 تومان 148,500 تومان
.net 1 172,700 تومان 172,700 تومان 172,700 تومان
.org 1 169,400 تومان 169,400 تومان 169,400 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.ac.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.biz 1 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
.info 1 196,900 تومان 196,900 تومان 196,900 تومان
.us 1 139,700 تومان 139,700 تومان 139,700 تومان
.in 1 144,100 تومان 144,100 تومان 144,100 تومان
.co 1 403,700 تومان 403,700 تومان 403,700 تومان
.asia 1 209,000 تومان 209,000 تومان 209,000 تومان
.xyz 1 192,500 تومان 192,500 تومان 192,500 تومان