جستجوگر دامنه

در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...


برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

Verify Image

قیمت دامنه


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.com 1 43,300 تومان 43,300 تومان 43,300 تومان
.net 1 49,200 تومان 49,200 تومان 49,200 تومان
.org 1 53,500 تومان 53,500 تومان 53,500 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.ac.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.biz 1 53,900 تومان 53,900 تومان 53,900 تومان
.info 1 55,200 تومان 55,200 تومان 55,200 تومان
.us 1 55,600 تومان 55,600 تومان 55,600 تومان
.in 1 44,200 تومان 44,200 تومان 44,200 تومان
.co 1 116,400 تومان 116,400 تومان 116,400 تومان
.asia 1 58,900 تومان 58,900 تومان 58,900 تومان
.xyz 1 58,500 تومان 58,500 تومان 58,500 تومان