جستجوگر دامنه

در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...


جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

قیمت دامنه


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.com 1 148,500 تومان 148,500 تومان 148,500 تومان
.net 1 172,700 تومان 172,700 تومان 172,700 تومان
.org 1 169,400 تومان 169,400 تومان 169,400 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.ac.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.biz 1 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
.info 1 196,900 تومان 196,900 تومان 196,900 تومان
.us 1 139,700 تومان 139,700 تومان 139,700 تومان
.in 1 144,100 تومان 144,100 تومان 144,100 تومان
.co 1 403,700 تومان 403,700 تومان 403,700 تومان
.asia 1 209,000 تومان 209,000 تومان 209,000 تومان
.xyz 1 192,500 تومان 192,500 تومان 192,500 تومان