جستجوگر دامنه

در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...


میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

Verify Image

قیمت دامنه


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.com 1 92,400 تومان 92,400 تومان 92,400 تومان
.net 1 92,400 تومان 92,400 تومان 92,400 تومان
.org 1 98,400 تومان 98,400 تومان 98,400 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.ac.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.biz 1 109,400 تومان 109,400 تومان 109,400 تومان
.info 1 112,200 تومان 112,200 تومان 112,200 تومان
.us 1 76,800 تومان 76,800 تومان 76,800 تومان
.in 1 89,100 تومان 89,100 تومان 89,100 تومان
.co 1 239,800 تومان 239,800 تومان 239,800 تومان
.asia 1 119,900 تومان 119,900 تومان 119,900 تومان
.xyz 1 119,900 تومان 119,900 تومان 119,900 تومان